Risicomanagement gaat over het continu en systematisch doorlopen van de organisatie op risico’s met het doel een balans te vinden tussen de verschillende soorten van risico’s en deze vanuit businessperspectief te beheersen. Deze balans kan worden gedefinieerd als risk appetite. Met risicomanagement kunnen ondernemingen (profit en non-profit) hierbij weloverwogen keuzes maken. Gebeurt dit niet, dan kan dit in negatieve zin grote financiële gevolgen hebben. In positieve zin kan goed risicomanagement resulteren in een beter rendement, middels het inzicht in de beheersing van de organisatie. Dit laatste is ook de drijfveer voor de oprichting van Riskadvies.

Riskadvies is primair gericht op het creëren en/of het aantoonbaar handhaven van een gezond rendement gebruikmakend van een (in te richten) adequate risicobeheersing binnen de organisatie. Riskadvies neemt u daarvoor mee in het definiëren van een concrete risk appetite zodanig dat de risicobeheersing een transparante rol speelt in de (strategische en tactische) besluitvorming.

Zij richt zich op financiële instellingen (banken, verzekeraars, pensioenfondsen), overheid en gezondheidszorg en heeft als intrinsieke motivatie het hebben van toegevoegde waarde voor de betreffende organisatie en de mensen met/voor wie wordt gewerkt.

Riskadvies heeft als kernwaarden deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid met daarbij wederzijds vertrouwen als basis.