Een stresstest kan de organisatie helpen focus te leggen op investeringen. Een stresstest bestaat uit het doorrekenen van diverse realistische scenario’s. De resultaten van een stress test zijn een factor die mee kunnen wegen in mogelijke investeringen.