Op basis van het business model van de organisatie wordt gekeken op welke wijze (Enterprise) Risk Management moet/kan worden geïnterpreteerd specifiek voor de organisatie. Dit wordt vervolgens uitgewerkt naar de specifieke risk appetite van de organisatie. Om tot de risk appetite te komen wordt allereerst een blauwdruk van de procesorganisatie gemaakt die vervolgens inhoudelijk wordt geanalyseerd. Op basis van de risk appetite kan risicobeheersing op transparante wijze in de besluitvorming op strategisch en tactisch niveau worden meegenomen.

  • Risk Appetite
  • Risico backbone
  • Strategische sturing