Op basis van analyse van de processen binnen de organisatie wordt advies gegeven over de (her-)inrichting van processen, waarbij expliciet de risico’s in relatie tot de risk appetite in kaart worden gebracht.