Initiatie

Er vindt een uitgebreide intake plaats waarin wordt vastgesteld dat er sprake is van wederzijds vertrouwen op zowel interpersoonlijk vlak, bedrijfsmatig vlak. Hierop volgens wordt inhoudelijk doorgesproken of de inhoud van de werkzaamheden door Riskadvies (of 1 van haar partners) kan worden ingevuld. Hierbij wordt vastgesteld of er voldoende kennis en ervaring is om de opdracht uit te voeren. Afhankelijk van de aard van de opdrachten wordt een uurtarief of een fixed-price afspraak gemaakt die contractueel wordt vastgelegd. De tarieven zijn afhankelijk van de duur van de opdracht gecombineerd met het aantal uren waarbinnen de werkzaamheden afgerond dienen te zijn.

Uitvoering

Op onderling vastgestelde momenten, gedurende de opdracht, geëvalueerd in hoeverre de uitvoering van de opdracht naar tevredenheid is. Dit zijn natuurlijke momenten om eventueel het contract te verlengen.

Facturering

In onderling overleg wordt bepaald of 2-wekelijks of maandelijks wordt gefactureerd.

Algemeen:

Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Riskadvies van toepassing.