Riskadvies kan op interim-basis inspringen bij een eventueel personeelstekort. Zij zal hierin de lopende activiteiten waarnemen en indien gewenst naar een hoger niveau brengen. Dit kan als adviseur op de gebieden Operational risk, Information risk and Fraud-risk. Ook rollen als manager IT & Operational audit , IT-auditor en operational auditor.

Daarnaast kan Riskadvies een rol als projectmanager of specialist invullen binnen verandertrajecten.